Výhody insolvence jsou stále větší

Dnes je insolvence stále více využívanou možností, jak se můžeme vcelku rychle a jednoduše zbavit našich dluhů. Výhod, které tato cesta přináší, je více než dost. Podívejme se společně na ty hlavní. Oddlužit se můžeme v naší zemi už několik let. Pokud bychom se na sledování insolvence zaměřili, rozhodně je třeba říci, že postupem času je konkrétních pozitiv doslova více než dost. Začneme-li tím, co je insolvence, potom musíme říci, že je to možnost, jak oddlužit fyzickou osobu. A to nejenom tu, která je zaměstnancem, jelikož problémem není ani to, aby se v současné době oddlužil živnostník, stejně jako například také manželský pár. I to je možné.

Insolvence umí odpouštět dluhy

Snad není většího pozitiva, než to, že si můžeme nechat odpustit dluhy. I to je jeden z hlavních důvodů, proč lidé samozřejmě registr dlužníků insolvence dobrovolně vyhledávají a nechávají se do něho také zapsat. A to vše z toho důvodu, že jim insolvence může odpustit až 70 procent celkových závazků. Díky tomu si můžeme být jisti, že lze tímto způsobem eliminovat v podstatě i na první pohled neřešitelné dluhy, se kterými bychom jinak měli opravdu velké problémy. Navíc následně vyjdeme s čistým štítem, což znamená, že už na nás žádní věřitelé nemohou.

Insolvence fyzických osob umí řešit různé typy dluhů

Prioritou je hlavně to, že samotné dluhy nesmí vzniknout naším účelovým jednáním. Tedy že se nesmí jednat o závazky, které bychom si brali právě za účelem toho, že je dále řešit nebudeme. S takovými nám bohužel insolvence fyzických osob rozhodně nepomůže. Na druhou stranu je pozitivem to, že kalkulačka insolvence, kterou budeme používat ke konkrétnímu výpočtu, dokáže pomoci jak s dluhy osobními, tak i s těmi, které původně vznikly jako dluhy podnikatelské. I to je určitě jedno skutečně velké plus, na které bychom v dnešní době neměli zapomínat.