Pro koho je insolvence

Zajímáte se o to, zda je insolvence i pro vás? Podívejme se společně na to, kdo může této cesty, jak se zbavit dluhů, konkrétně využít. Souvisí to i s tím, co je insolvence, jelikož je to proces, při kterém dochází k oddlužení fyzické osoby. Tím se dostáváme k prvnímu důležitému faktu. Mohou to být tedy výhradně jenom fyzické osoby, které o danou možnost požádají. Právnická osoba musí v případě dluhů postupovat podle jiných ustanovení.

Insolvence řeší pouze dva a více dluhů

Dalším důležitým faktem je to, že si o insolvenci nemůžete požádat ve chvíli, kdy máte pouze jeden jediný dluh. Samotná insolvence je totiž spojena s nutností řešit minimálně dva vaše závazky, které navíc musí být po splatnosti. Maximální počet jednotlivých závazků, ani maximální výše dlužné částky stanovena není. Cestou, jak jednoduše zjistit samotné možnosti, nabídne kalkulačka insolvence. Právě díky ní získáte orientační přehled o tom, jak bude následný proces vypadat.

Insolvence fyzických osob je určena pro zaměstnance i živnostníky

V minulosti bylo schválení, a následné sledování insolvence určeno výhradně pro osoby, které byly v klasickém zaměstnaneckém poměru. Nyní je však situace zcela jiná, jelikož insolvence fyzické osoby může být určena kromě zaměstnanců také živnostníkům. Co je však důležité, to je podmínka spojená s tím, že dluhy musí být výhradně z osobní činnosti, nikoliv té podnikatelské. Dluhy z byznysu lze sice v některých případech také eliminovat, ale je to proces složitějšího charakteru. Navíc může fungovat až poté, co je vše řešeno v rámci podnikatelských aktivit.

Insolvence

Pouze jednou za život

Aktuálně funguje registr dlužníků insolvence, který spravuje informace o tom, kde právě procesem oddlužení aktuálně prochází. S tím souvisí také další důležitý fakt, který nám říká, že insolvence fyzických osob je určena jenom pro toho, kdo ji nepodstoupil v minulosti. Nechat se oddlužit je tedy možné jenom jednou v životě.