Podmínky insolvence fyzických osob

Máte problémy s vašimi dluhy a právě insolvence by mohla být jejich řešením? Pokud je tomu skutečně tak, podívejte se spolu s námi na hlavní podmínky insolvence fyzických osob. Zjistíte, že s naší pomocí není zase až tak složité vše zvládnout a zbavit se dluhů jednou provždy.

Podmínky

V rámci insolvence je nutné řešit nejméně dva dluhy

První podmínkou je nutnost spojená s tím, že je třeba řešit nejméně dva dluhy. Pokud máte pouze jeden jediný závazek, není insolvence možná. Co už upraveno není, to jsou podmínky toho, kolik závazků můžete mít, stejně jako není nijak upravováno ani to, jak velké mohou závazky bát. Konkrétní informace vám může podat kalkulačka insolvence, která zohlední právě váš případ.

U insolvence fyzických osob je třeba mít z čeho dluhy splácet

Aby vám byla insolvence fyzických osob skutečně povolena, je třeba myslet na to, že musíte mít z čeho splácet dluhy. Pokud se podíváme na vysvětlení toho, co je insolvence, musíme říci, že jde o proces oddlužení. Jste tedy ve speciálním režimu, v rámci kterého své závazky splácíte. Možné formy jsou hned dvě. Tou první je cesta spojená s vytvořením splátkového kalendáře, kdy zasíláte pravidelné sumy z vašeho platu. Druhá možnost souvisí s vaším majetkem, který můžete postupně odprodávat a mít tak další peníze na řešení dluhů.

Řešit lze především soukromé dluhy

I když za určitých podmínek je možné řešit i dluhy podnikatelské, registr dlužníků insolvence obsahuje většinou pouze záznamy o dluzích ze soukromé oblasti našeho života. Důležité je dodat, že dané dluhy nesmíme vytvářet záměrně, ale musí se jednat o dlužné částky, které vznikly naší chybou, nebo třeba tím, že jsme dále neměli jak splácet. I to je jedna z podmínek. Pokud je splněna, může být vaše žádost schválena soudem, který průběžně realizuje sledování insolvence, tedy to, zda plníte své závazky tak, jak máte.