Oddlužení a možnosti řešení dluhů

Když si požádáte o oddlužení, jste povinni své dluhy platit. A to hned dvěma způsoby, na které se aktuálně podíváme. Obvykle platí, že žadatelé pro jednoduchost kombinují obě možné cesty. Než se na ně podíváme, je třeba ještě říci několik zajímavých výhod, které cesta z dluhů, a to ať už jde třeba o oddlužení nemovitosti, může mít. Hlavním pozitivem je totiž to, že vám může být až 70 procent závazků definitivně odpuštěno. A to ve chvíli, kdy uděláte během pěti let vše proto, abyste uhradili alespoň zbývající procentuelní část. A to jako soukromá osoba, stejně jako v případě oddlužení manželů.

Splátkový kalendář není při oddlužení nic neobvyklého

První cestou, kterou se můžete vydat, je samozřejmě splátkový kalendář. Jeho princip jistě nemusíme do detailu popisovat. Pomůže nám ho stanovit třeba i oddlužení kalkulačka. Daný kalendář souvisí s tím, že v rámci oddlužení můžeme až 5 let hradit pravidelné měsíční splátky, které jsou používány na úhradu dluhů u našich věřitelů. Výhodou daného kalendáře je určitě ono poměrně dlouhé období, s čímž může souviset i jistota příznivých splátek, které nemusí nijak zvlášť narušit kvalitu našeho života – a to ve spojení s celkovými příjmy a výdaji, které standardně máme.

U oddlužení fyzické osoby můžete také prodávat svůj majetek

Je ještě další cesta, kterou se dnes můžete vydat. Ta samozřejmě souvisí s možností odprodat svůj majetek. A to svépomocí, v souvislosti s tím, abyste za něho dostali co možná nejvíce peněz. A proč to dělat? Jelikož oddlužení fyzické osoby může být spojeno i s danými mimořádnými splátkami, díky kterým svůj dluh můžete uhradit rychleji a také jednodušeji. Samozřejmě i na toto máte celkovou pětiletou lhůtu. I proto mnoho lidí obě cesty kombinuje. A to ať už jsou zaměstnaní, nebo se jich týká oddlužení OSVČ, u kterého jsou samozřejmě podmínky zcela stejné, jako jsme zmínili.