Máte dluhy, které již nezvládáte klasickou cestou řešit? Nepropadejte panice, jelikož existuje ještě jedna možnost, jak si s nimi poradit. Je to takzvaná insolvence neboli oddlužení. Tento proces je určený všem fyzickým osobám, které se dostanou doslova do neřešitelných dluhů a hledají cesty, jak z nich ven. Těm je nápomocen právě náš stát, který insolvence fyzických osob spravuje a také povoluje. A my jsme zde proto, abychom se na vaše dluhy podívali konkrétně a pomohli vám s podáním žádosti.

Insolvence má řadu výhod

Důvodů, proč jít právě touto cestou je hned několik. Jsou to především četné výhody, které insolvence má a pro které je tak využívaná. Mezi jeden takový patří i fakt, že nemusíme uhradit všechny své závazky. Mnohdy může být odpuštěno až 70 procent našich dluhů, což vám vypočítá třeba kalkulačka insolvence. Stejně tak si můžete být jisti, že na nás po celou dobu nemohou ani exekutoři, ani vymahači. Budete opět žít spokojenější a klidnější život. Poté vycházíte z celého procesu opět s čistým štítem.

Insolvence fyzických osob může probíhat dvěma způsoby

Pokud si položíme otázku, co je insolvence, je třeba odpovědět, že se jedná o oddlužovací postup. V rámci něho budeme buď naše dluhy postupně splácet z našeho příjmu, nebo můžeme realizovat i odprodej vlastního majetku a tím si vydělat další peníze. To jsou cesty, jakými může insolvence fyzických osob probíhat. Ideální je kombinovat obě možnosti, jelikož při sledování insolvence rázem zjistíte, že vaše dluhy klesají rychleji a rychleji, díky čemuž se blíží termín, kdy uhradíte poslední splátku.

Základem je žádost

A co je tím prvním a nezbytným krokem, který musíte udělat? Je to samozřejmě podání žádosti. Jaké má náležitosti a kam ji musíte odeslat? S tím už vám poradíme, stejně jako se postaráme o tom, aby vše proběhlo k vaší plné spokojenosti a registr dlužníků insolvence zobrazil to, že své dluhy řešíte.